สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาของเครื่องจักรและแบรนด์ในแอลจีเรีย