สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์โม่ทรายแนวตั้งเหล็ก