สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต่างประเทศบดแบริ่งเลื่อนวัสดุ