สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การขุดเหมืองถ่านหินที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม