สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตเฟลด์สปาร์ขนาดเล็ก