สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกชิ้นเครื่องสังคโลกขายร้อน