สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

น็อตสตั๊ดสลักเกลียวแบบเกลียวคู่