สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ค่าใช้จ่ายในการขุดอุปกรณ์ไนจีเรียผู้ผลิตซูลูนาตาล