สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แรงโน้มถ่วงเฉพาะของฟีดมิลล์ของหินปูน