สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตทรายแร่อลูมิเนียมระบบแร่อลูมิเนียม