สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองที่ใช้การขุดการทำเหมือง