สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การคำนวณพลังงานโรงสีลูกฉันจะคำนวณการซื้อได้อย่างไร