สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ใช้และคู่มือการบำรุงรักษา