สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ขายฝุ่นเหล็กในฟิลิปปินส์