สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดค้อนขนาดเล็กกานา