สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การขุดในประวัติศาสตร์แอฟริกาใต้