สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ลูกบดขนาดลูกชิ้น