สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทำอย่างไรจึงจะอนุญาตให้ผู้ทำลายหินได้จากรัฐบาลอินเดีย