สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาตลาดของเครื่องบดเปียกเอียง