สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไอน้ำชีวมวลหม้อไอน้ำไฟวิธีการให้อาหารไม้