สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การขุดดินเครื่องสำอางในแอฟริกาใต้