สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดที่เกิดขึ้นในอเมริกา