สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบะซอลต์ทำไมถึงต้องใช้ความแข็งแกร่ง