สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทดลองที่มีน้ำหนักเบาโดยใช้ฝุ่นเหมือง