สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เยอรมันเรย์มอนด์ทางเทคนิคเครื่องโรงงานเพื่อขาย