สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แยกแรงโน้มถ่วงของแร่ทองคำ