สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โครงการโรงสีข้าวฟิลิปปินส์