สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การปล่อยฝุ่นละอองในหินบดเป็นตันต่อปี