สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน่วยงานด้านเครื่องจักรกลหนัก