สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีย้อนกลับได้สูงที่มีม้วนเส้นผ่าศูนย์กลางมม