สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขายเครื่องจักรกลเกษตรและผู้ติดต่อในเอเชีย