สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเผาไหม้น้ำมันหม้อต้มน้ำร้อน