สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สิ่งที่บดเป็นสิ่งที่ดีในแม่น้ำ