สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกเล็กโรงสีมือถือโรงงานผลิตลูกสำหรับห้องปฏิบัติการ