สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชุดไอถ่านหินและหม้อต้มน้ำร้อน