สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อได้เปรียบของเครื่องบีบอัดแรงกระแทก