สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายทำให้โรงงานผู้ผลิตจากประเทศจีน