สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สัตว์เลี้ยงโค้กกับปิโตรเลียมโค้ก