สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ส่งออกเครื่องบดหินขนาดมมในเวียดนาม