สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปล่อยให้ลูกกลิ้งกับเครื่องผง