สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่ขัดขวางการพัฒนาเหมืองในแอฟริกาใต้