สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรทำเหมืองแร่ทองคำที่ใช้ในการเหมืองแร่