สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เยอรมันอุตสาหกรรมทางเท้าซีเมนต์เบรกเกอร์ราคา