สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการที่เราใช้กระบวนการของปูนซีเมนต์