สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำแบบมองโกเลียคู่