สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประมวลผลแร่เหล็กหน้าจอสั่นพืชของ