สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายเหล็กสีแดงทำให้ราคาเครื่องจักร