สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดผลกระทบหินมือถือด้วยราคาที่แข่งขัน