สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานลูกชิ้นขายโจฮันเนสเบิร์ก