สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รูปถ่ายของหัวบีทอุตสาหกรรมที่ทำงานกับอ่างน้ำมัน